top of page

WES-KAAPLAND

TAAKSPAN VIR RAS EN VERSOENING

In Februarie 2018 is 'n werkswinkel vir die eerste keer  in die Wes-Kaap aangebied. Dit is gebore vanuit die behoefte van jonger NG Kerk leraars vir die kweek van die kapasiteit en vaardighede vir diep versoening oor rasgrense, as deel van gemeentebediening.

 

Die werkswinkel is in 2019 en 2020 herhaal waar die klem telkens geval het op 'witwerk'. ‘Witwerk’ verwys na die ontwikkeling van ‘n selfkritiese, nederige, restitusionele, en historiese bewussyn oor wit-wees in Suid-Afrika.

Dit is ‘n poging om verantwoordelikheid te neem vir die voortdurende, multidimensionele mag en bevoordeling wat met wit-wees gepaard gaan.

Plaaslike groepe 

Gemeenteleiers wat wil verder mekaar ondersteun en plaaslike inisiatiewe loots kom byeen in kleiner groepe wat geografies saamgestel is. Om aan te sluit by 'n plaaslike groep, kontak vir Johannes Mouton: johannes@ngkerktableview.co.za

.

.

KONTAK

Jaco Botha: eksjaco@gmail.com 

Taakspanlede:

Jaco Botha - Voorsitter

Louis van der Riet - Ondervoorsitter

Bianca Truter-Botha - VBO/werkswinkels

Helgard Pretorius - Materiaal Ontwikkeling/Innovasie

Christine Venter - Skriba & Teologiese Studente

Karlie Liebenberg - Finansies

Johannes Mouton - Plaaslike Groepe

Andre Westraat - Plaaslike Groepe

Wilhelm Verwoerd - Fasilitering 

VBO/Witwerk werkswinkels

Meer inligting sal binnekort beskikbaar wees oor die volgende geleentheid 

Kontak Bianca Truter-Botha vir meer inligting: biankabotha@gmail.com

.

.

bottom of page